Шукати в цьому блозі

Формування культури здоров'я учнів

Виховання здорової дитини та охорона її здоров’я – основні проблеми всіх країн за часів їх існування. Як відомо, вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя.
Важливим стратегічним напрямом 11-річної загальної середньої школи є вирішення проблем комплексної реалізації оздоровчої функції шкільної освіти, забезпечення фізичного й духовного здоров’я учнів. До нових соціальних функцій освіти слід віднести й соціально-терапевтичну, що покликана значно підвищити рівень готовності особистості випускника до успішної життєдіяльності в складних умовах соціального середовища, попередження нервово-психічних і соматичних захворювань та виникнення залежностей від психотропних речовин через оздоровлення психіки людини в цілому, розвиток її особистісних якостей, які потрібні для гармонізації соціальних зв’язків і збереження здоров’я. У наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо під час навчання в школі навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування медикаментозних засобів.
Сьогодні в Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багаточисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я школярів. У наш час нервово-психічні відхилення зафіксовано у 88 % дітей. Переважна більшість сучасних підлітків втратила гуманістичні орієнтири, спрямованість до духовного зростання, сенс та цінність життя. Підтвердженням вищесказаного може слугувати й той факт, що сьогодні серед найбільш поширених причин загибелі дітей є самогубство.
Такі показники здоров’я школярів можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, але, перш за все, недостатньою увагою до питань здорового способу життя дітей і дорослих. У наш час курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і біля 60 % випускників шкіл. Серед споживачів першого наркотику - тютюну - 68 % дітей молодших класів. Чверть восьмикласників мають чітку орієнтацію на алкогольні напої, половина з них домінує серед випускників, третина підлітків піддається ранній алкоголізації. За останні роки кількість осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, в Україні подвоїлась і на даний момент становила 107,1 тис., з яких 5,4 тис. - неповнолітні, що створює безпосередню загрозу генофонду нації. Усе це говорить про жахливе становище сучасної молоді - майбутнього нашої держави.
Одним із головних завдань сучасної школи є створення оптимальних умов для розуміння дітьми переваг здорового способу життя, заохочування до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя;стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; швидке й ефективне поширення знань про здоров’я. Адже воно є основою життєвого успіху для кожної людини.
 Тому кожен вчитель повинен поставити перед собою такі завдання:
 - сформувати в учнів усвідомлення того, що людина - частина природи та суспільства, її здоров'я залежить від здоров'я природи й соціального оточення, що здоров'я - це основа щастя людини;
 - навчити дітей встановлювати гармонійні стосунки з природою, берегти її як умову власного життя і здоров'я.
 - навчити використовувати складові частини природного чинника здоров'я.
 - сформувати у школярів потребу духовного, психічного та фізичного самовдосконалення, виховати у них дбайливе та бережливе ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих.
 - прищепити навички особистої гігієни та санітарії як складових частин загальної культури особистості.
 - сформувати у вихованців потребу в заняттях фізичною культурою й спортом, фізичною працею, активним відпочинком, загартуванням як засобами формування фізичного здоров'я.
 - виробити мотиваційні установки на ведення здорового способу життя як одну з найголовніших умов і засобів збереження, зміцнення, формування, відтворення і передачі наступним поколінням духовного, психічного та фізичного здоров’я та навчити веденню здорового способу життя.
На нашу думку, вчитель має всі засоби, щоб створити оптимальні умови для формування в учнів певних переконань щодо здорового способу життя, для стимулювання в них самостійного і свідомого вибору життєвої позиції. Вчителі сучасної школи повинні підпорядкувати навчально-виховну та позашкільну роботу ідеї: «Найголовнішим для людини є життя, а найбільшою цінністю в житті є здоров’я».Немає коментарів:

Опублікувати коментар