Шукати в цьому блозі

Клас Павукоподібні


Мета уроку: 
дати загальну характеристику класу Павукоподібні, показати особливості його будови, пов’язані із життям на суходолі;
 розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом, підручником, схемами;
виховувати бережливе ставлення до природи.
Методична мета:
Формувати навчальну компетентність через впровадження пізнавально-дослідницького проекту
Проект:
 Пізнавальний з елементами дослідження.

Хід уроку
І. Організаційна частина
1. Організація класу до навчальної діяльності
Добрий день!
2. Психологічне налаштування
Давньокитайська мудрість говорить: «Вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового».
   Так давайте посміхнемось один одному й разом  продовжимо працювати над проектом «Тип Членистоногих»
3. Мотивація
Метою проекту є розроблення збірки « Тип Членистоногі», де учні самостійно і за допомогою вчителя розглядають  Клас Ракоподібні, Клас Павукоподібні і Комахи за такими ознаками:
·        Морфологічні ознаки
·        Різноманітність тварин
·        Роль в екосистемах
·        Значення в житті людини.
Учні об'єднуються в групи де кожна група готує  матеріал для збірки по класам тварин.
• Павутина павука-хрестовика за хімічним складом близька до шовку шовкопрядів, від якого відрізняється малим вмістом речовини, що склеює,— серицину, розчиненого у воді. Основу павутинного шовку становить протеїн фіброїн, утворений складним комплексом альбумінів, аланіну та глютамінової кислоти. За фізичними властивостями павутина також близька до гусеничного шовку, але набагато еластичніша та надійніша. Навантаження розриву для павутини хрестовика становить від 40 до 261 кг на 1 мм2 перерізу нитки, у той час як для гусеничного шовку — тільки 33–43 кг на 1 мм2.
• За легендою, у Людовіка XIV і Наполеона були рукавички, виготовлені з павутини, а старіючій британській королеві Вікторії китайське посольство піднесло цілу мантію з такого матеріалу. Важко сказати, наскільки цим твердженням можна вірити і який відсоток у цих тканинах насправді становила павутинна нитка, але частка істини у всьому цьому є. За відповідних умов павутинка може витримати натяг, у кілька разів більший, ніж максимальний натяг сталевої нитки такого самого діаметра, будучи при цьому у кілька разів легшою. Наприклад, павутинка завтовшки 1 мм повинна, за ідеєю, втримати людину. Можна лише порадіти, що павуки не плетуть такої павутини.
Ми на попередньому уроці розглянули   Клас Ракоподібні (Матеріал), а сьогодні як ви вже здогадались  продовжуємо вивчати морфологічні особливості класу Павукоподібні.
4. Вивчення нового матеріалу
Павуків можна побачити скрізь: у лісі, на городі, у саду, у будинках, на березі річки… Усі вони — прекрасні ткачі. За давньогрецькою легендою, уміння ткати павуки успадкували від лідійської дівчини Арахни. Рукодільниця наважилася викликати саму Афіну на змагання у ткацтві, за що й була жорстоко покарана: ображена богиня перетворила її на павука. У Греції павук так і називається — арахна, а наукова назва класу павукоподібних — Арахніди.
Клас Павукоподібні — це численна (близько 60 тис. видів) група наземних членистоногих. До павукоподібних належать більше 10 рядів. Характерні особливості цієї групи тварин ми будемо розглядати на прикладі павука-хрестовика, який належить до ряду Павуки.
Характерною ознакою павука-хрестовика, яка відображена у його назві, є малюнок у вигляді хреста на спинній поверхні черевця. Тіло павука-хрестовика різко поділене на головогруди й черевце. Головогруди з розташованими на них хеліцерами, ногощупальцями (педипальпами) та ходильними ніжками (чотири пари) як правило менші за черевце, спереду звужені й притуплені, черевце яйцеподібне. Головогруди покриті щільним твердим щитом, у передній частині якого розташовані очі — чотири пари.
Запитання до учнів:
— Пригадайте, яка будова органів зору характерна для ракоподібних.
— Як ви гадаєте, очі у павукоподібних прості чи складні?
(Обговорення відповідей учнів.)
Учні приходять до висновку, що очі в павуків прості і зір у них слабкий: тільки незначна їх кількість може розрізняти предмети на відстані 20–30 см.
Розповідь учителя
Хеліцери короткі, на їхніх кінцях відкриваються протоки отруйної залози. Хеліцерами павук захоплює й убиває здобич, захищається від ворогів, розрізає нитки павутини. Ногощупальці схожі на кінцівки, але коротші та мають один кігтик і волоски, що служать для проціджування рідкої їжі. У статевозрілих самців ногощупальці видозмінені у зв’язку зі статевою функцією, їхні кінцеві членики перетворені в копулятивні органи, зазвичай дуже складно влаштовані.
Кінцівки покриті волосками, які місцями прилягають, місцями стирчать. Вони різні за формою та розмірами і виконують функції органів чуттів: дотикових і нюхових. Кінцівками павук-хрестовик натягує й розриває павутинні нитки, відміряє відстань між радіусами та витками спіралі павутини.
Черевце павука-хрестовика нечленисте, його сегменти злиті. Покрив черевця еластичний, густо вкритий волосками. На черевці відкривається статевий отвір, розташовані органи дихання — легені й трахеї — та павутинні бородавки.


Складання опорної схеми

Хеліцери
Ногощупальці
Чотири пари ходильних ніг
Скругленный прямоугольник: Головогруди Анальний отвір, зовнішні отвори органів дихання
Павутинні бородавки
Скругленный прямоугольник: Черевце
 Завдання для учнів:
— Сформулюйте висновок про значення павутини.
2. Особливості внутрішньої будови павукоподібних
Робота в групах (самостійна робота з підручником)
Завдання для груп:
I група — Які особливості будови травної системи павука-хрестовика?
II група — Які особливості будови дихальної та видільної систем павука-хрестовика?
III група — Які особливості будови кровоносної системи павука-хрестовика?
IV група — Які особливості будови нервової системи павука-хрестовика?
V група — Які особливості розмноження павука-хрестовика?
(Виступи представників груп, відповіді на запитання однокласників.)


Заповнення таблиці
Внутрішня будова павукоподібних
Системи органів
Органи, що їх утворюють
Значення


5. Рефлексія
Бесіда.
1. Чому клас Павукоподібні належить до типу Членистоногі?
2. Які особливості процесу травлення павуків?
3. Назвіть відмінності між дихальною системою павуків і раків.
4. Чим відрізняються між собою органи зору в ракоподібних і павукоподібних?
Вставити пропущені в тексті слова.
Дати характеристику класу Павукоподібні.
Павукоподібні — багатоклітинні тварини, у яких симетрія тіла ___________ (двобічна). Середовище життя __________ (наземно-повітряне). Покрив __________ (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи — _____________ (головогруди і черевце). Кінцівки мають ________ (членисту) будову. Павукоподібні мають _____ (чотири) пари ходильних ніг. Порожнина тіла ______________ (змішана). _______ (хеліцери)слугують дляпрокушуваннязовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути.Травлення в павука починається поза його _________ (організмом) і називається ______________ (зовнішнім). Органи дихання — _____________ (легеневі мішки і трахеї). Органи виділення — ___________ (мальпігієві судини).

Вибрати з переліку ознаки павукоподібних.
1. Здебільшого суходільні тварини.
2. Здебільшого водяні тварини.
3. Мають три пари ходильних ніг.
4. Мають чотири пари ходильних ніг.
5. Не мають вусиків і складних очей.
6. Мають вусики і складні очі.
7. Тіло складається з головогрудей і черевця, до яких прикріплені кінцівки.
8. Тіло складається з головогрудей, до яких прикріплені кінцівки, і черевця, на якому немає ніг.
9. Дихають за допомогою легеневих мішків і трахей.
10. Дихають за допомогою легенів.
11. Можуть живитися тільки рідкою їжею.
12. Павуки — хижаки, тому живляться тільки твердою їжею.

6. Підсумки уроку
7. Домашнє завдання
1. Підібрати народні прикмети, пов’язані з павуками.
2. Робота в групах
Опрацювати матеріал з теми (поширення, особливості будови та життєдіяльності, значення в природі та в житті людини):
I група — павуки;
II група — кліщі;
III група — скорпіони;
IV група — косарики.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар