Шукати в цьому блозі

Завдання на олімпіаду 10 клас


Тестові завдання
1.Назвіть гормон, який синтезується у сім'яниках:
а) тироксин;
б) адреналін;
в) тестостерон;
г) інсулін.

2.Виберіть  захворювання людини, яке характеризується підвищенням  артеріального тиску:
а) дистонія;
б) гіпертонічна хвороба;
в) інфаркт міокарду;
г) атеросклероз.

3.Назвіть рухоме з'єднання кісток:
а) суглоб;
б) шов;
в) окістя;
г) скелет.

4.Назвіть науку, що вивчає будову та функції тваринного організму:
а) цитологія;
б) гістологія;
в) анатомія;
г) ембріологія.

5.Укажіть  елемент будови ока, який забезпечує акомодацію:
а) зірниця;
б) рогівка;
в) склисте тіло;
г) кришталик.

6.Назвіть фактор, що стимулює початок імунної реакції організму:
а) антиген;
б) антитіло;
в) токсин;
г) гормон.

7.Укажіть правильний перелік органів, які беруть участь у виділенні:
а) нирки, легені, серце;
б) нирки, легені, шкіра;
в) нирки, серце, шкіра;
г) нирки, шкіра, підшлункова залоза.

8.Укажіть особливу ознаку ракоподібних, яка доводить їхню належність до членистоногих:
а) наявність очей;
б) наявність двох пар вусиків;
в) хітиновий покрив;
г) наявність кровоносної системи.

9.Укажіть атом, який входить до складу молекули гемоглобіну:
а) купрум;
б) кальцій;
в) калій;
г) ферум.

10. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози:
а) купрум;            
б) бор;
в) йод;
г) флуор.                                                                                                                                                                           (1 бал)
Тестові завдання Б

1. З наведених ознак для мух є характерними:
а) гризучий ротовий апарат і імаго;
б) розвиток без метеморфозу;
в) змішана порожнина тіла;
г) замкнена кровоносна система;
       д) дзижчальця.  
               
2.       Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:
а) травленні;
б) захопленні здобичі;
в) розмноженні;
г) захисті;
д) русі.

3.       Приклади паразитизму є співіснування:
а) актинії та краба;
б) печінкового сисуна та молюска;
в) людини та ехінокока;
г)людини та таргана;
д)  людини та кішки.    

4.   Старі еритроцити руйнуються у:
а) легенях;
б) судинному руслі;
в) печінці;
г) скелетних м'язах;
д) нирках.

5.    У яких рослин утворюється плід ягода:
а) картопля;
б) помідори;
в) аґрус;
г) полуниця;
д) чорниця                                                                                                                                                                ( по 2 бали)


        

ЗавданняВ
1.Установити відповідність між науками та їхніми визначеннями.
1     вірусологія
2     екологія
3     систематика
4     ембріологія
А     наука, що вивчає зародковий період індивідуального розвитку
Б     наука, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів
В     наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що відбуваються в організмах
Г     наука, яка досліджує взаємозв’язки між організмами та середовищем їхнього існування
Д     наука про різноманітність живих організмів, завданням якої є опис і впорядковування різноманітних існуючих і вимерлих видів, їх розподіл

 

Теоретичні завдання

1.Перелічіть основні властивості живого.
( 10 балів)
2.Перелічить тканини організму людини та зазначте їхні функції.
( 10 балів)


Немає коментарів:

Опублікувати коментар