Шукати в цьому блозі

Завдання на олімпіаду 8-9 клас


Тестові завдання А
1.Укажіть зону кореня, у якій розташовані кореневі волоски:
а) провідна;
б) всмоктувальна;
в) росту;
г) поділу.

2.Укажіть частину рослин, з якої розвивається пагін:
а) квітка;
б) стебло;
в) листок;
г) брунька.

3.Виберіть кістку, що є складовою поясу верхніх кінцівок:
а) велика  гомілкова;
б) ключиця;
в) ліктьова;
г) стегнова.

4.Вкажіть тварину, яка належить до класу Земноводних:
а) ківі;
б) тритон звичайний;
в) ящірка прудка;
г) котик морський.

5.Назвіть тварину, яка розмножується брунькуванням:
а) рак річний;
б) аскарида людська;
в) окунь морський;
г) гідра прісноводна.

6. Укажіть тип тварин, які мають незамкнену кровоносну систему:
а) плоскі черви;
б) кільчасті черви;
в) членистоногі;
г) хордові.

7.Назвіть клітини крові, які забезпечують газообмін:
а) лімфоцити;
б) лейкоцити;
в) тромбоцити;
г) еритроцити.

8.Виберіть довгу трубчасту кістку:
а) лопатка;
б)фаланга пальця;
в) шийний хребець;
г) стегнова.

9.Виберіть тварину, яка  є паразитом людини:
а) павук – хрестовик;
б) гідра прісноводна;
в) стьожак широкий;
г) евглена зелена.

10.Назвіть нерухоме з'єднання кісток:
а) суглоб;
б) шов;
в) окістя;
г) скелет.                                                                                                                                                    (1 бал)
Тестові завдання Б
1.       Де мешкають природні популяції пінгвінів:
а) в Антарктиді;
б) в Арктиці;
в) в Африці;
г)  в Австралії;
д) в Південній Америці.

2.Старі еритроцити руйнуються у:
а) легенях;
б) судинному руслі;
в) печінці;
г) скелетних м'язах;
д) нирках.

3.    У яких рослин утворюється плід ягода:
а) картопля;
б) помідори;
в) аґрус;
г) полуниця;
д) чорниця.

4.Для представників родини Хрестоцвітих ( Капустяних) характерні плоди:
а) біб;
б) стручок;
в) стручечок;
г) горішок;
д) ягода.

5.З наведених ознак для мух є характерними:
а) гризучий ротовий апарат і імаго;
б) розвиток без метеморфозу;
в) змішана порожнина тіла;
г) замкнена кровоносна система;
д) дзижчальця.                                                                                                                                                         ( 2 балів)Завдання В

1.        Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини
Характерні ознаки
1      Нервова
2      Епітеліальна
3      М’язова
4      Сполучна
А     Складається з клітин видовженої форми (волоконець)
Б      Містить значну кількість міжклітинної речовини
В     Забезпечує реакцію організму на подразнення
Г     Вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів2.        Розгляньте череп людини та підпишіть його складові частини, які позначені на малюнку.
                                                                                                             ( 5 балів)Теоретичні завдання Г

1.Укажіть послідовність дії першої допомоги при закритому переломі кісток.
( 10 балів)
2.Доведіть, що клітина – цілісна біологічна система.

( 10 балів)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар