Шукати в цьому блозі

Завдання на олімпіаду 6 клас


Тестові завдання А
1.Назвіть науку яка вивчає тваринний світ:
а) зоологія;
б) ботаніка;
в) мікологія;
г) мікробіологія.

2.Укажіть зону кореня, у якій розташовані кореневі волоски:
а) провідна;
б) всмоктувальна;
в) росту;
г) поділу.

3.Укажіть частину рослин, з якої розвивається пагін:
а) квітка;
б) стебло;
в) листок;
г) брунька.

4. До вегетативних органів рослин належать:
а) корінь;
б) квітка;
в) плід;
г) пагін.

5.Фотосинтез у рослин здійснюється:
а) лейкопластах;
б) вакуолях;
в) хромопластах;
г) хлоропластах.

6. Подвійні назви рослин використовуються для позначення:
а) царства;
б) класу;
в) сімейства;
г) виду.

7. Із зародкового корінця розвивається корінь
а) головний;
б)додатковий;
в) бічний.

8. Брунька – це зародковий:
а) листок;                                                                                        
б) пагін.

9. Транспорт поживних речовин здійснює тканина:
а) твірна;
б) провідна;
в) покривна;
г) основна.

10.Організми, що мають ядро, називають:
а) автотрофи;
б) гетеротрофи;
в) прокаріоти;
г) еукаріоти.

 (1 бал)

Тестові завдання Б
1.       До основних функцій кореневої системи відносять:
а) закріплення рослин в субстраті;
б)початкові стадії фотосинтезу;
в) поглинання, переміщення води та поживних речовин;
г) синтез органічних речовин з неорганічними
д) транспірація

2.       Оберіть приклади біологічних ритмів у рослин:
а) листопад;
б) відкриття квіток у нічної фіалки;
в) закладання листків на стеблі по спіралі у липи;                                                             
г) вступ у період зимового спокою;
д) розвиток лише трійчастих листків у конюшини.

3.    У яких рослин утворюється плід ягода:
а) картопля;
б) помідори;
в) аґрус;
г) полуниця;
д) чорниця.

(2 бали)
Робота з рисунками В

1.      Визначте, які типи стебел зображено на малюнку, та схарактеризуйте їх.

2.      Визначте, які листки об’єднані в групу А та в групу Б. Схарактеризуйте їх.Теоретичні завдання Г

1.Що таке жива природа?     (10 балів)

2.Безких організмів і чому життя на Землі неможливе?  ( 10 балів)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар