Шукати в цьому блозі

Завдання на олімпіаду 7 клас


Тестові завдання А
1.Назвіть органелу рослинної клітини, що містить клітинний сік:
а) хлоропласти;
б) лейкопласти;
в) вакуоля;
г) ядро.

2. Укажіть відділ рослин до якого належить  сосна, ялина і модрина:
а) мохоподібні;
б) папоротеподібні;
в) голонасінні;
г) покритонасінні;

3. Стебло соломина характерне для рослин родини:
а)цибулеві;
б)капустяні;
в)злакові;
г)бобові.

4. Рослини, чоловічі і жіночі статеві органи яких розташовані на одній особині, називають:
а) однодомними;
б)дводомними;
в) одностатевими;
г) рівноспоровими.

5.Ендосперм квіткових рослин розвивається з:
а)сім’ядолей;
б)зиготи;
в)тканин зародкового мішка;
г)заплідненої центральної клітини.

6.Назвіть  представника найпростіших, які пересуваються за допомогою джгутика:
а) амеба звичайна;
б) евглена зелена;
в) інфузорія туфелька;
г) плазмодій малярійний.

7.Симетрія  тіла плоских червів:
а) радіальна;
б) двобічна;
в) відсутня.

8.Виберіть ознаки, що притаманні Кишковопорожнинним, але не характерні для Губок:
а)двошарове тіло;
б)наявність жалких клітин;
в)дифузна нервова система;
г)висока здатність до регенерації; д)активне захоплення здобичі.

9. Видозміною пагона є:
а) плід;
б)коренеплід;
в)бульба;
г)бульбо корені.

10.Гаметофіт папороті розвивається з:
а)гамети;
б)зиготи;
в)спори;
г)спорофіта.
(1 бал)

Тестові завдання Б

1.       До основних функцій кореневої системи відносять:
а) закріплення рослин в субстраті;
б)початкові стадії фотосинтезу;
в) поглинання, переміщення води та поживних речовин;
г) синтез органічних речовин з неорганічними
д) транспірація

2.       Оберіть приклади біологічних ритмів у рослин:

а) листопад;
б) відкриття квіток у нічної фіалки;
в) закладання листків на стеблі по спіралі у липи;                                                             
г) вступ у період зимового спокою;
д) розвиток лише трійчастих листків у конюшини.

3.       Для представників родини Хрестоцвітих ( Капустяних) характерні плоди:
а) біб;
б) стручок;
в) стручечок;
г) горішок;
д) ягода.

4.       Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:
а) травленні;
б) захопленні здобичі;
в) розмноженні;
г) захисті;
д) русі.

5.       Приклади паразитизму є співіснування:
а) актинії та краба;
б) печінкового сисуна та молюска;
в) людини та ехінокока;
г)людини та таргана;
д)  людини та кішки.                                                                                                                               (2 бали)


Робота з рисунком В

Підпишіть основні частини тіла губки, які позначені цифрами, та вкажіть їх функції.
                               ( 5 балів)

Теоретичні завдання Г

1.Розкрийте роль рослин в житті тварин.
( 10 балів)
2. Укажіть особливості квіток, що запилюються вітром.

( 10 балів)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар