Шукати в цьому блозі

Завдання на олімпіаду 11 клас

Тестові завдання А
1.Укажіть елемент будови сечовидільної системи людини, запалення якого має назву «цистит»:
а) нефрон;
б) сечовий міхур;
в) ниркова миска;
г) сечівник.

2. Укажіть фермент, який забезпечує розщепленнябілків у кишечнику:
а) лізоцим;
б) ліпаза;
в) амілаза;
г) пептидаза.

3.Назвіть жіночу статеву клітину людини:
а) яєчник;
б) яйцеклітина;
в) сперматозоїд;
г) зигота.

4. Назвіть безбарвні клітини крові, що мають та захищають організм від мікроорганізмів:
а) еритроцити;
б) лейкоцити;
в) остеоцити;
г) тромбоцити.

5. Виберіть твердження, яке стосується венеричних хвороб людини:
а) венеричними захворюваннями є простатит, уретрит;
б) передаються переважно статевим шляхом;
в) передаються при кашлі та чиханні;
г) завжди не виліковні.

6. Синтез жирів в клітині відбувається:
а) мітохондріях;
б) лізосомах;
в) рибосомах;
г) ядрі.

7. Гамети  - це:
а) соматичні клітини;
б) статеві клітини;
в) вегетативні.

8. Чому дорівнює гаплоїдний набір хромосом людини:
а) 23;
б) 46;
в) 48.

9.Фрагмент  ДНК має наступну послідовність нуклеотидів – ААЦ-ЦГГ-АЦЦ-ГТЦ-ТАГ-…. Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюжку ДНК?
а) …ГТЦ-ГЦА-ТГГ-ЦТТ-АГЦ-…;                        
б) …ТТГ-ГЦЦ-ТГГ-ЦАГ-АТЦ-…;
в)…ТГА- ЦАА-ГАТ-АЦГ-ЦТТ-..

10 Скільки енергії міститься в макроенергетичних зв'язках однієї молекули АТФ?
а) 40 кДж;
б) 80 кДж;
в)120 кДж.

(1 бал)

Тестові завдання Б
1.     Кодомінування — це взаємодія:
а)             між генами X- та Y-хромосом
б)             алелями різних генів
в)             алелями одного гену
г)             групами зчеплення
2.     Який генотип матимуть нащадки від схрещування гомозиготних високорослих томатів із червоними плодами (AAВВ) та низькорослих томатів із жовтими плодами (aabb)?
а)             AaВb
б)             AAВb
в)             AaВВ
г)             aabb
3.     Який генотип мають батьки, нащадки яких при схрещуванні є одноманітними?
а)             AaВb × AaВb
б)             AAВb × AaВВ
в)             AaВb × aabb
г)             AAВВ × aabb
4.       Де мешкають природні популяції пінгвінів:
а) в Антарктиді;
б) в Арктиці;
в) в Африці;
г)  в Австралії;
д) в Південній Америці.

5.       До основних функцій кореневої системи відносять:
а) закріплення рослин в субстраті;
б)початкові стадії фотосинтезу;
в) поглинання, переміщення води та поживних речовин;
г) синтез органічних речовин з неорганічними
д) транспірація

(2 бали)

ЗавданняВ

1.        Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
Назва тканини
Характерні ознаки
1      Нервова
2      Епітеліальна
3      М’язова
4      Сполучна
А     Складається з клітин видовженої форми (волоконець)
Б      Містить значну кількість міжклітинної речовини
В     Забезпечує реакцію організму на подразнення
Г     Вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

2.Розглянути малюнок. Указати рівні структурної організації білка та схарактеризувати зв’язки, які їх підтримують.
                                                                     
                                                                                                                                                                                            (5 балів)Теоретичні завдання

1.Які ознаки мають бути у невідомого об'єкта, знайденого на іншій планеті, щоб вважати його живим?

   (10 балів)

2.Вкажіть елементарний хімічний склад живих організмів? Назвіть органічні сполуки живих організмів.


  (10 балів)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар