Шукати в цьому блозі

Проект «Ми за здорове майбуття»

Виховання здорової дитини та охорона її здоров’я – основні проблеми всіх країн за часів їх існування. Як відомо, вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя.
Сьогодні в Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багаточисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я школярів, вирішили ми  запропонувати проект на тему: «Ми за здорове майбуття»
Тип проектуінформаційно- екологічний
Мета проекту:формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров'я поведінки.
Завдання проекту:
·        формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;
·        розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;
·        виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;
·        розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
·        набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;
·        використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей
·        формування згуртованого колективу;

Термін проекту: один рік
Реалізація мети полягає в проведенні годин спілкування теми яких направлені на збереження здоров'я учнів.( «Як правильно організувати свою працю»,   «Музика в моїх руках»  і т.д. ), де учням будуть запропоновані вправи для збереження їхнього здоров'я. Участь в КТС « Веселий ярмарок» , тема якого: «Здорова дитина – здорова родина», спортивних змаганнях, Участі в творчому конкурсі газет «Сімейний рецепт здоров'я» і т.д.
Напрямки роботи:
Ø Агітаційно – просвітницька діяльність
Ø Інформаційно – комунікативна діяльність
Ø Виховна робота
Опис проектної роботи:
І етап – підготовчій
Збір необхідної інформації:
·        підбір методичних матеріалів і розробок
·        опитування та анкетування
Орієнтовна тематика:

1.) Що таке здоровий спосіб життя.
2.) Здоров'я у моєму житті.
3.) Коли потрібно зробити вибір.
4.) Психічне та фізичне здоров'я, як його зберегти.
ІІ етап – визначення напрямків діяльності
Організація та проведення культурно-масових заходів:

·         Участь в спортивні змаганнях
·        Розробка буклетів з пропагандою паління, наркотиків, алкоголю.
·        Конкурс творчих робіт: творів, малюнків, плакатів.
·        Екскурсії до медичних закладів тощо.

ІІІ етап – збір результатів проекту

Узагальнити зібраний матеріал( статті, малюнки, колажі, фото і презентації) Підготуватися до оформлення альбому – альманаху. 

ІV  - презентація й оцінювання результатів проекту

В кінці проекту учнями буде складений альбом - альманах з рекомендаціями, як зберегти своє здоров'я на довгі роки і завжди залишатися в гармонії з собою та навколишнім середовищем.

Очікувані результати:
1.     Залучити як можна більше батьків і учнів вести здоровий спосіб життя.
2.     Зниження захворював учнів в період росту  інфекційних захворювань.
3.     Залучати батьків до участі  в спортивно – масових заходах.
4.     Розробка листівок  і розповсюдження серед учнів для профілактики небезпечних захворювань (ВІЛ, СНІД, Вірусний гепатит С)

5.     Розробка та розповсюдження пам'яток для профілактики шкідливих звичок ( наркоманія, алкоголізм, куріння)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар